Pozdravljeni in dobrodošli na moji novi spletni strani, namenjeni Intenzivom Razsvetljenja!

Sem Edmond Cigale, s formatom Intenziva Razsvetljenja sem se srečal že davnega 1993. Bil je to moj prvi Intenziv, na katerem sem izkusil stanje Enosti (samadhi). Po tem sem se udeležil še vrste Intenzivov in samo tehniko ter format res ponotranil. Usposobil sem se tudi za voditelja Intenziva Razsvetljenja.
Do sedaj sem na Intenzivih preživel, časovno gledano, skupaj več kot pet mesecev, kot udeleženec, asistent ali voditelj.

Vodim zasebno šolo transpersonalne terapije Akademijo TCT®, in nudim strokovno pomoč v formatu seans humanistične in transpersonalne psihoterapije ter klinične in transpersonalne hipnoterapije. Poučujem tudi nenasilno komunikacijo kot neodvisni NVC svetovalec. Preučujem in poučujem tudi neverbalno in telesno komunikacijo v okviru Centra za Neverbalno Komunikacijo (CNVK).

Kot vodja IR nudim obilo prostora za napredek udeležencev/k v njihovem lastnem ritmu. Absolutno resnico poznam skozi vrsto neposrednih izkušenj tudi iz vsakdanjega življenja in pomagati drugim do njihove lastne izkustvene modrosti mi je v čisto veselje.

Opažam, da veliko ljudi dojema duhovnost (torej morda tudi Intenzive Razsvetljenja) kot nekaj obstraktnega, ločenega od vsakdanjega življenja. No, zame je tista čista duhovnost možna le v vsakdanjem življenju in zato vodim Intenzive tako, da se fokusiramo na poglabljanje zavedanja sebe, na večjem stiku s čustvi in potrebami, na poglabljanju realnosti v vseh situacijah, ne zgolj v “duhovnosti” in taka odprtost lahko ogromno doprinese tudi in predvsem v vsakdanjem življenju: vzgoja otrok, odnosi, služba, prosti čas, intima itd…

Intenzive torej vodim tako, da se lahko udeleženci res odpro na Absolutno Realnost in instočasno integrirajo izkušnje v svoje dojemanje vsakdanjega življenja.
Samo izkustvo, direktna izkušnja Absolutne resnice (samadhi, satori, iluminacija zavesti, stanje enosti itd…) je po mojih mnogih izkušnjah, pa tudi na podlagi opažanja in povratnih informacij od udeležencev Intenziva, daleč najučinkovitejše “zdravilo” za osebnostne težave, nevrotiko ter dramo.
Če bi poznal bolj učinkovito tehniko in “zdravilo” za osebnostne težave in tudi za duhovni napredek, no, potem bi svoj čas in energijo investiral v tako tehniko. Zaenkrat je to tehnika in format Intenziva Razsvetljenja in tako bo tudi ostalo, kot kaže.
🙂

Prijave in rezervacije na trenutno razpisane Intenzive  >>