Na tej strani je podana tehnika, ki se izvaja na Intenzivu Razsvetljenja, kot ga je zasnoval eden izmed njegovih tvorcev, Charles Berner, z nekaj spremembami. Ta tehnika se praviloma izvaja v parih, vendar jo je mogoče učinkovito uporabiti tudi za samostojno meditacijo, brez komuniciranja.

Opozorilo!
Zaradi izjemne prodornosti te tehnike, obiskovalce/ke vljudno opozarjamo, naj z izvajanjem le-te (izven formata Intenziva R.) ne pretiravajo.
Za kakršnekoli težave ob in po izvajanju te tehnike izven organiziranega Intenziva R., ne prevzamemo nikakršne odgovornosti!

1. Položaj:
Dva poljubna posameznika sedita na stolih ali na tleh na medsebojni razdalji, ki je obema sprejemljiva, oba zavestna svoje namere – spoznanje Absolutne Resnice.

2. Poziv:
Partner neposredno pozove drugega: “Povej mi, kdo si ti.” ali “Povej mi, kaj si ti.”, ali “Povej mi, kaj je drugi. ” ali katero koli drugo vprašanje, ki je živo v posamezniku (recimo: Kaj je Ljubezen, Kaj je Življenje, Kaj je Moč, Kaj je Sočutje, Kaj je Modrost,  itd…).

3. Sprejemanje:
Tisti, ki je poslušal partnerjev poziv, sprejme poziv in se nanj odzove s poglabljanjem vase in komuniciranjem.

4. Poglabljanje vase:
Ko je sprejel poziv, poskuša udeleženec direktno spoznati, kdo je on (oz. kaj on ali drugi je ali dokončno resnico v smeri vprašanja).
Ob tem vztraja pri svoji nameri, da direktno spozna svojo Absolutno naravo, in je ob tem odprt proti dokončni Resnici o tem, kdo oz. kaj on ali drugi je.

5. Komunikacija:
Kar se je pojavilo kot neposreden rezultat poglabljanja vase oz. poskusa spoznanja Absolutne resnice, po svojih najboljših močeh ozavesti, občuti in sprejme ter komunicira partnerju. Razen besed lahko uporabi tudi kakršen koli drug način komuniciranja.

6. Poslušanje:
Njegov partner ga gleda v oči, posluša in razume po svojih najboljših močeh brez kakršnega koli vrednotenja.

7. Izvajanje tehnike:
Aktivni partner, torej ta, ki se poglablja vase in komunicira, izvaja tehniko sam od sebe in vzdržuje razmerje med poglabljanjem vase in komuniciranjem približno pol-pol, dokler ne poteče čas (5 min) tega ciklusa izvajanje tehnike.

8. Potrditev:
Pasivni partner (ta, ki je poslušal), reče svojemu partnerju: “Hvala ti,” ne da bi na kakršenkoli način vrednotil njegovo komunikacijo, in ga s tem potrdi. Če ne razume, kaj je aktivni partner govoril, ga lahko prosi za pojasnitev in ga potrdi šele, ko je razumevanje vzpostavljeno.
Vrednotenje ni dovoljeno.

9. Zamenjava vlog:
Partnerja sedaj zamenjata vlogi. Dosedanji aktivni partner reče: “Povej mi, kdo si ti.”